Primārais konflikts.

Pēc patiesības laikmets. Post truth definition - adjective 1. relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief.  "in this era of post-truth politics, it's easy to cherry-pick data and come to whatever conclusion you desire"  hugo.lv tulkojums

īpašības vārds  kas attiecas uz apstākļiem, kuros objektīvi fakti ir mazāk ietekmīgi sabiedriskās 

domas veidošanā, nekā (tas, kas balstās) uz emocijām un personīgo pārliecību.

“Šajā pēcpatiesības politikas laikmetā ir viegli izvēlēties datus un nonākt pie jebkura slēdziena,

ko vēlaties".

Kopš dažādas psiholoģijas skolas ir dažādi mēģinājušas skaidrot k atd isti strad acivlek adomas un jūtas ir pagājis lbs laiks. peckara noverojumi ar berniem, kuriem nev viena vai abu vecaku talantigiem nverotajiem ļava zidarīt secianjumus par ta skauto objekt apisaates teroiju, apr to, cik svarigi ir bernība sispraidi, kā ats viss ietiekmē cielka attieksmi pret citiem, drosība szijūtu, apsvertibu un tamlīdzīgas vertības.

Kopš pie prkatikā spsihologiajs atziņam ir psiprukuši politologi, manipualtori un sabbeidiska sdoam sviedotāji, musm kā sabiedribai un ka idnividiem jau sen nav darīsana ar tiru, naivu psihologiju, be tgan ta satvasinaummiem, proti, apmauta ssabsirības izmanīta spaiznas veidojumiem un spazmautiskajam psiedoptiesības izpAUSMĒM..

To visu ar savu ieitemi vel ietekmē fdažādas interešu grupas, indivīdi un pat valstis, kur anmitigi attiansoajs, ka cik t air alba un jauka.

 

viņs ir vainīgs sadarbība un  epksni vair snav

vins vius aliku bija cienijams banaks darbieneiks un epksni isrāījas, ak nav vis vel ape ckad alika ziradas, ak ri akut kas aprkapts